Fionia Distrikt

Fionia Distrikt

– et netværk der forandrer verden

Distriktets Arbejde

I Fionia Distrikt er der 15 aktive spejdergrupper.

Der er geografisk ikke nogen grupper i den sydligste del af vores distrikt

Ansvaret for Distriktets aktiviteter, herunder kontakt til grupperne og diverse events, ligger hos Distriktsstaben.

Distriktsstaben består af 1 Distriktschef, 1 Uddannelsesleder, 4-6 Distriktsassistenter, samt 1 kasserer. Alle valgt af Distriktsrådet.
Distriktsrådet er et repræsentantskab bestående af distriktets grupper.
Distriktsrådet afholder møder 4-6 gange om året og det der Rådet der, på disse møder, fastlægger linjen for Distriktets og dermed Distriktsstabens arbejde.

HVAD ER DISTRIKTSSTABEN:
Serviceorgan der, med løbende kontakt med grupperne, står på sidelinjen og kan træde til efter behov.
KRAV:
Både gruppernes, distriktets og korpsets visioner og behov skal om muligt tilgodeses.
MÅLSÆTNINGEN:
Sikre at grupperne kører så stabilt at de med tiden får overskud til at følge korpsets vision. ”Sammen flytter vi verden med vilje”
HVORDAN:
Ved passende kontaktmængde, have en føler med gruppen og handle efter behov, via støtte til gruppen og sparring med de relevante distrikts-stabsmedlemmer
Ved at lave/bakke op om netværksarrangementer og gøre distriktet til det lokale kraftcenter.
Ved at støtte lokale arrangementer/gruppearbejder der giver gruppernes ledere følelsen af at flytte sig, da dygtige ledere giver stærke fællesskaber.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

*