Fionia Distrikt

Fionia Distrikt

– et netværk der forandrer verden

Referater møder i distriktet

Efter hvert møde i distriktet, vil mødets referat blive udsendt til de, til enhver tid oplyste, e-mailadresser til gruppelederne i KFUM-Spejdernes medlemssystems oversigt over Fionia Distrikt.
Har du været til et distrikts-rådsmøde eller den årlige generalforsamling (distriktsmøde) og du ikke modtager et referat, så kontakt din gruppeleder. Referaterne sendes ud til alle grupperne ad den vej.